SIK SORULAN SORULAR & GENEL İLKELERİMİZ

Home »  SIK SORULAN SORULAR & GENEL İLKELERİMİZ

75 metrekarelik alan küçük değil mi?

Hayır, küçük değil.Aslında, büyük bile sayılabilir! AB’de, konuyla ilgili kuruluşların yaptığı araştırma ve yarışma projelerinde, orta yaş sonrası için duşunulen yaşam alanlarında, 2 kişi için 45, tek kişi için 29 m.Karelik konutlar ve konut başına 20-25 M.Karelik sosyal tesis ve hizmet alanları ön görülüyor. Oysaki biz, Yurdumuz insanının, büyük ev tutkusunu bilen kardeşleriniz olarak, 75 m2 (Brüt 90 m2  + önde ve arkada olmak üzere 2 adet veranda),tek katlı konutları, 10-12 lik gruplar halinde öbeklenmiş, ortak tesis, veranda, lokal vb, yapılarla bütünleşmiş birimler, yada, yaşam alanları olarak yapılandırmayı ongördük. Bu alanda odül almış ve ülkemiz mimarlarınca tasarlanmış bir yerleşim projesini, kendimize adapte ederek, uygulamak niyetindeyiz.Yani henüz, uygulanması için, kesin karar verilmiş bir tasarım yok.Arsamızın imar tadilatı yapıldıktan sonra, hangi projenin, nasıl uygulanacağı, yada, yapılacak yeni bir projenin mi, degerlendirileceği, tüm ortakların katılımıyla tartışılıp kararlaştırılacak olup,bunun sonunda alınacak olan GENEL KURUL kararıyla, kesinleşecektir. 1,5-2 senedir yapılan görüşme,tartışma ve değerlendirmeler ışığında, 65/ 70 yaş uzeri kişiler için, ortak yaşam ve aktivite alanlarının çok ve çeşitli olduğu bir yerleşke önerilmektedir. Canlı, hareketli ve verimli bir orta yaş sonrası için, konut içinin değil, sosyal hareketliliğin yuksek olduğu, ortak tesis, hobi merkezi ve sosyal etkinlik için tasrımlanmış, lokal ve benzeri alanlarda, yaşamın daha çekici ve gerekli olduğu düşünülürse, söz konusu 75 M.karelik alan (Brüt 90 m2  + önde ve arkada olmak üzere 2 adet veranda), gerçektende yeterinden fazladır. Bu husus, fikir ve görüş aldığımız çeşitli kurum ve şahıslarca da doğrulanmıştır…YÖNETİM KURULU

 

Yerleşim sonrası alınacak aidatlar ne olacak?

10 – 15 yil sonrasının gereksinimlerini, mevcut imkanlarımızın, o zaman ne durumda olacagini, bugünden kestirmek cok zor olmakla birlikte, iki kişinin yaşadığı/kullandığı konut başına aidatın, 550,- YTL (350,- $)olacağını, olmasi gerektiğini, tahminen belirledik. Bu rakkam, belki, konut başına, 150,- $ + kisi başına da, 100,-$ olarak, tesbit edilebilir.Buna, o zamanki, Genel Kurul karar verecekdir.Yani ortaklar olarak hepimiz toplanacağız, toplanacak miktarı, uygun gördüğümüz anlayış ve ilkelerin ışığında, degerlendirip, Yönetim Kuruluna, nasil ve ne miktarda aidat toplayabilecegi hakkinda, yetki vereceğiz. Genel Kurul ne yetki verirse, o kadar ve o şekilde aidat toplanacak.

 

Zamanla bakım gereksinimi için aidat değişecek mi?

Bu konu, grubumuzda cok tartışıldı. Şimdilik vardığımız ortak nokta şu; Baslangıcta,”misafirhane” olarak da, kullanılabilecek, gözetim, temizlik, bakım vb hizmetlerin, daha yoğun ve kontrollu yürütüldüğü, revir niteliğindeki, birinci basamak sağlık gereksinimlerinin de, karşılanabildigi bir mekan hazırlanacak. Bu mekanın kapasitesi, yani, nisbeten donanımlı odanin sayısı, gereksinime gore değişebilecek olmakla birlikte, konut sayısının % 15-20’si kadar olabileceği idi. Tüm girişimci arkadaşlar, boyle bir imkanın da, sitede bulunması konusunda hemfikir olarak, yüz ölçümü uygun bir arsa almayı hedefledik. Akılda tutmak gereki ki, ileride, tamamen burada kalacak, yaşayacak kişilerden, ne kadar genel gider alinacağını, o kişilerin boşalttığı konutun nasıl değerlendirileceğini tartışmak, bugun için,sadece spekülasyon olur! Zamanı geldiğinde, tüm ortaklarımızın gereksinim ve olanaklarını dikkate alarak, en uygun çözümü, birlikte bulacağımızı biliyoruz. Bizim gibi kollektif kafa yapısıyla yetişmiş bir kuşak, kuşkusuz, arkadaşlarını, “site”daşlarin, zor durumda bırakmayacaktır.

 

Arsalarımızın konumu ve parsellerimiz

Arsalarımızın bulunduğu yer, Seferihisar’ın, Turabiye mahallesi, Hıyarlık mevkiidir. Toplam 5 parçadan oluşan arsaların, 188 ada,8,10 ve 11 parsel ile,1141 ada 1 parsel olarak, 4’ü, bitişik olup, 18,500 M.kare olan, 448 ada/1 parsel, diğerlerinden ayrı durumdadır. Ayrıca, 188/10 ve 11 ile,1141/1 parseller,toplam 72 dönüm olup, 20%+20% imarlıdır.(Yani her katda 20%) Bu durum, tek katda toplam ~10-11bin dönüm inşaat alanı planlayan bizler için, fazlası ile yeterlidir… Eğer,Earth google’dan ararsanız, arsaların koordinatları şöyle: Enlem :38-11′ 15,35 N ve Boylam:26-51′ 27,25 E noktası merkezli ve 150*270 mt. çapındaki, yarım bir elips şeklindedir…. Yakında,WEB sayfamızın,” fotoğraflar ve resimler” kısmında, arsamızın, Seferihisar ilçe haritası içinde, konumu ve çap’ı yayınlancakdır. Yönetim Kurulumuz, 19, Haziran 2010 günü yapılan 4, Olağan Genel Kurulumuzdan sonra, Denetim Kurulumuzla yaptığı ortak toplantıda aldığı karar gereği; Yerleşim planımızın bütünlük ve güvenlik içinde olması için, etrafı yollar veya dereler ile çevrili ve 4 “adası” bizim olan yerleşim bolgemizdeki beşinci ve sonuncu adayı- 188 Ada 3 no’lu parseli, 17,457.M.Kare- 29,12,2010 tarihinde 200,000.-TL ye Kooperatifimiz adına tapusunu almıştır. Boylece imar planlarımızın önünde yapısal bir engel kalmamıştır.

 

Kooperatifimizin Banka Hesap Numaraları:

T.İş Bankası Bornova Şb. 3403-1518100 No’lu (IBAN: TR96 0006 4000 0013 4031 518100)  vadesiz Hesap

Garanti Bankası Işıkkent Şb. 6299004 numaralı (IBAN: TR42 0006 2001 0370 0006 2990 04) S.S.Ucuncu Bahar Sitesi Kooperatifi hesabı.


 

Genel İlkelerimiz

Değerli ortaklarımız, sevgili arkadaşlar,

24 Şubat ve 1 Mart 2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantılarımızda tarihçemizi ve genel ilkelerimizi bir kez daha değerlendirdik ve aşağıdaki hususları sizlerle paylaşmayı kararlaştırıldık:

(1)    Topluluğumuzun tarihçesi, yedi – sekiz yılı buldu. Bu tarihçeyi üç döneme ayırıyoruz:

 1. İleri yaşta bir arada olma ihtiyacımızı farketmemiz,
 2. Üçüncü Bahar kavramının oluşması,
 3. Son beş – altı yılda bir kooperatif çatısı altında kurumlaşmamız.

(2)    Üçüncü Bahar Kooperatifi çatısı altında biraraya gelen kişiler olarak amacımız “bina yapmak ve içine girip oturmak” değil, “ileri yaş dönemimiz için yeni bir hayat  kurmak”tır. Bu yüzden, metrekare tartışmalarına bu yaşam biçimi içinde tuttuğu yerden daha fazla ağırlık vermeyeceğiz. Nasıl ki yol, kanalizasyon, su şebekesi… bir yerleşim yerinin altyapısı olarak tanımlanıyorsa, binaları ve fiziki varlıklarını da özlediğimiz yaşam biçiminin kendisi değil, sadece altyapısı olarak düşünüyoruz. Öncelikle istediğimiz yaşam biçimini tanımlıyoruz, fiziki çevre ona tabi oluyor.

(3)    Hiçbir ortağımızın maddi nedenlerle ortaklıktan ayrılmasını istemediğimiz için ödenti miktarlarını cari fiyatlarla arttıracak değişikliklerden kaçınacağız.

(4)    Değerli ortağımız Tayyar Öncü’nün “aileyi değil, bireyi temel birim olarak alalım” şeklinde anladığımız önerisini değerlendirdik.

 1. Projemizin muhtelif yönleri için zaman zaman aileyi, zaman zaman da kişiyi temel almamız gerekecek. Örneğin, köyümüzde işletme kurduğumuzda birçok hizmet için bireyi temel birim olarak alan bir altyapı ve işletme oluşturmamız gerekiyor.
 2. Yerleşim birimleri açısından ise, düşündük ki,
 3. “Tek kişilik yaşama birimi” yaklaşımı yalnızlık düşüncesini güçlendirecektir,
 4. Buna karşılık özel yaşam birimlerin iki kişilik olması ile şu ya da bu şekilde tek kalmış arkadaşlarımızı, bir eş ya da partner bulmaları için teşvik etmiş olacağız.

iii.          Bu yüzden evleri planlarken “iki kişilik konutun” temel birim olarak alınmasının daha uygun olacağı kanısına vardık.

(5)    Üçüncü Bahar topluluğu olarak yıllardır yaptığımız tartışmalarda netleşen hususlar aşağıdadır:

 1. Yerleşim yerlerimiz iki kişinin temel gereksinimlerini karşılamak üzere temizlik, hijyen, mahremiyet ve kolay kullanım açısından en uygun biçimde, gereksiz koridor, mekan ve hacimlerden kaçınılarak tasarlanacaktır.
 2. Yerleşim biriminin açık ve kapalı bölümleri olacaktır. Kapalı bölümlerde metrekareden azami şekilde yararlanılarak tasarlanmış iki yatak odası, bir ortak salon, açık mutfak, yatak odalarından ayrı ayrı girilebilen bir banyo ve iki ayrı tuvalet bulunacaktır.
 3. Açık birimler ise kolayca erişilebilir, ferahlık duygusu verecek, fakat o evde yaşayana da, komşularına da hiç zorluk çıkarmayacak şekilde tasarlanacaktır.
 4. Kapalı ve açık bölümler, başta düşmeler olmak üzere her türlü ev kazasını minimum düzeye indirecek şekilde, ileri yaşta görme ve işitme duyularında kısıtlamalar olabileceği, ayrıca hareket kabiliyetinin azalabileceği dikkate alınarak tasarlanacaktır. Birimler tekerlekli sandalye kullanımına engel olmayacak şekilde düzenlenecektir.
 5. Yerleşim yerleri birbirden uzak, bahçe içinde evler olarak değil, yakın komşuluğa izin verecek gruplar halinde, ve  bitişik olacak şekilde tasarlanacaktır. Böyle bir yerleşim, ileri yaşta çok önemli olan güvenlik ihtiyacına uygun olduğu gibi, hizmetlerin kolay ve etkili biçimde sunulmasını sağlayacaktır.
 6. Başlangıçtan bu yana yapılan görüşme, tartışma ve değerlendirmeler ışığında, 65 – 70 yaş ve üzeri kişiler için, olanaklarımız ölçüsünde, ortak yaşam ve aktivite alanlarının çok ve çeşitli olduğu bir KÖY hayal etmekteyiz. Canlı, hareketli ve verimli bir orta yaş sonrası için, konut içi kadar, sosyal hareketliliğin yüksek olduğu, ortak tesis, hobi merkezi gibi alanlara da önem vermeliyiz. Sosyal etkinlikler için tasarlanmış, lokal, gösteri vb. oyun alanlarında, yaşamımızı daha çekici ve aktif hale getirmeliyiz, diye düşünüyoruz.

(6)    Sonuç olarak:

 1. İmar işlemlerinin önümüzdeki bir – iki ay içinde tamamlanmasının ardından çok yoğun bir proje hazırlığı dönemine gireceğiz. Proje hazırlığına yönelik faaliyet planımızı da kısa süre içinde sizlerle paylaşacağız.
 2. Mimar ve mühendis ortaklarımızın bugüne kadarki katkılarını şükranla karşılıyoruz. Ancak öyle görünüyor ki zaman planımızı uygulayabilmek için 2010 yılı içinde ve sonrasında bütün ortaklarımızdan şimdikinden daha fazla zihinsel katkı ve gönüllü emek isteyeceğiz.
 3. Kooperatifimizin 14 Mayıs 2011 Cumartesi günü yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, kuracağımız       köyde yaşayacak tüm ortaklarımızın, hayatlarının sonuna kadar sıcak ve şevkatli bir aile sorumluluğu içinde yaşatma ilkesine uygun olarak, nasıl bir tıbbi hizmet ve bakım hizmeti organizasyonu gerektiği konusunda hekim ortaklardan görüş isteme kararı almıştır.
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development